Wynagrodzenie za czas przestoju z winy pracodawcy

02-09-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Witam Serdecznie. Jestem emerytem górniczym. Po przejściu na emeryturę rozpocząłem pracę w prywatnej firmie wykonującej prace na dole kopalni węgla kamiennego. W firmie pracuję ponad 5 lat. Umowę o pracę mam na czas nieokreślony. Obecnie firma przechodzi kryzys (zawiniony przez właścicieli). Ze względu na to, że jestem emerytem firma nie ma dla mnie zatrudnienia na obecnym stanowisku. Nie otrzymałem wypowiedzenia warunków pracy. Firma proponuje mi urlop bezpłatny. Nie odpowiada mi to. Mam w związku z tym pytanie: Jeżeli złożę wypowiedzenie warunków pracy (obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie) do czego mam prawo, jeżeli firma nie zaproponuje mi pracy na żadnym stanowisku? Czy firma zobowiązana jest płacić mi postojowe (jaka wysokość wynagrodzenia będzie) i czy należy mi się odprawa? Ci zrobić, jeżeli firma nie zgodzi się na żadne z tych warunków? Jestem obecnie na urlopie, do którego zostałem zmuszony. Jeżeli firma nie wypowiedziała mi warunków pracy i płacy, to w jakiej ilości mogę wykorzystać urlop wypoczynkowy (na chwilę obecną wykorzystuję 10 dni). Jeżeli złożę wypowiedzenie (3-miesięczne) i firma nie będzie chciała mi płacić postojowego lub odszkodowania i odprawy czy mogę podjąć pracę w innej firmie kierując jednocześnie sprawę do sądu pracy?

Jeżeli był Pan gotów do wykonywania swojej pracy jednak doznał Pan przeszkód z przyczyn które dotyczyły pracodawcy ma Pan prawo do wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jaka Panu  przysługuje powinna być równa przysługującej Panu stawce godzinowej lub miesięcznej. Natomiast jeśli nie ma Pan określonej stawki godzinowej lub miesięcznej ponieważ pracuje Pan na akord powinien Pan otrzymać 60 % otrzymywanego wynagrodzenia. Jednak bez względu na wysokość faktycznie otrzymywanego wynagrodzenia lub wynikającego z osobistego zaszeregowania, przysługujące Panu wynagrodzenie za czas przestoju nigdy nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2007 roku, sygn. akt II PK 80/07, cechami charakterystycznymi gotowości pracownika do wykonywania pracy są: po pierwsze zamiar wykonywania pracy, po drugie faktyczna zdolność do świadczenia pracy, po trzecie uzewnętrznienie gotowości do wykonywania pracy i po czwarte pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.

Wynagrodzenia za czas przestoje nie przysługiwałoby gdyby przestój w pracy powstał z winy pracownika a nie pracodawcy. W opisanym przez Pana przypadku wyłączna wina powstania przestoju leży jednak po stronie pracodawcy, co jest kluczowe w staraniach się o wypłatę należnego za ten czas wynagrodzenia. Pana pracodawca mógł zwolnić się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia również w przypadku gdyby na czas przestoju powierzył Panu wykonywania innej pracy za którą przewidziane jest wynagrodzenie nie mniejsze niż to które otrzymałby Pan za czas przestoju. Natomiast jeśli przestój w Pana zakładzie pracy był spowodowany warunkami atmosferycznymi wynagrodzenie za ten czas będzie przysługiwało jeśli zatrudniony jest Pan przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.