Unieważnienie małżeństwa z powodu wieku

03-07-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne

W świetle prawa rodzinnego nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Prawo jednak dopuszcza zwrócenie się do sądu o wyrażenie zgodny na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat. Wyrażenie zgody przez Sąd może nastąpić tylko z ważnych przyczyn. Gdyby się jednak zdarzyło, że bez zgody sądu małżeństwo zawarła kobieta która nie ukończyła lat szesnastu bądź mężczyzna który nie ukończył lat osiemnastu, każde z małżonków może żądać unieważnienia takiego małżeństwa. Należy jednak mieć na uwadze, że niedopuszczalne jest unieważnienie małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli jeszcze przed wytoczeniem powództwa małżonek ten wiek osiągnął. Mąż nie może również wystąpić do sądu z żądaniem unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli jego żona zaszła w ciąże, byłoby to bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd. W razie śmierci małżonka, który wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia. Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator. Więcej informacji w sprawie z zakresu prawa  rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt