Odszkodowanie od gminy za zwłokę w przyznaniu lokalu socjalnego

23-09-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Jestem po podziale majątku dorobkowego, meble i inne ruchomości nie były brane pod uwagę, bo strony, czyli ja z byłą żoną zdecydowaliśmy się na podział tymi rzeczami poza sprawą. W grę ( z mojego wniosku) weszło wynajmowane w OTBS mieszkanie. Mieszkanie wygrałem, wraz z obecną żoną i rodziną ( 2 dzieci) poprzednio w tamtym związku nie było potomstwa na szczęście. Po pierwszym ślubie mieszkałem z tamtą kobietą u jej rodziców w zadeklarowanym ustnie ich domu dwurodzinnym, jednakże, gdy okazało się ,że ona jest chora na schizofrenię paranoidalną i przymusowe jej leczenie po powrocie do domu nie zostałem do niego sam wpuszczony, dopiero w towarzystwie policji. Przeprowadziłem nas na stancję do Warszawy a w międzyczasie sam ( w związku) wystarałem się o mieszkanie w TBS którego jestem głównym najemcą. Po podziale majątku w postanowieniu napisano że była żona ma nakaz opuszczenia i opróżnienia mieszkania w momencie otrzymania nowego mieszkania z zasobów miasta a ja spłatę . Nie zdziwił bym się gdyby ta kwota była równowartością wniesionej przez nią połowy kaucji, jednak na sprawie powołano biegłego który wycenił wartość najmu na 35 000 zł i po podziale na 2 osoby zostałem obciążony spłatą 17000 Reasumując: wywalili nas z domu jej rodzice, ona nie chce wracać do domu rodzinnego zajmuje pokój który przeznaczony jest dla dzieci, uniemożliwia remont ww. pokoju z nakazu administratora sama nie stara się o mieszkanie , jestem zmuszony mieszkać we dwie rodziny w dwupokojowym mieszkaniu spłata jest do realizacji dopiero po opuszczeniu przez nią naszego mieszkania ona utraciła prawo do mieszkania z zastrzeżeniem, że ma prawo mieszkać dopóty, dopóki nie dostanie mieszkania z zasobów gminy miasta Warszawa. Cały okres jej zamieszkiwania z nami jest okraszony jej bezmyślnym robieniem nam na złość czym stała się bardzo uciążliwa dla tego mam pytanie. Z której strony taką sytuację można rozegrać, abym nie musiał spłacać jej przysądzonej kwoty, bo mnie na nią nie stać, sam zarabiam bardzo mało i jestem jedynym żywicielem rodziny ale przede wszystkim nie jestem właścicielem tegoż lokalu. Myślałem nawet, żeby jej zostawić to mieszkanie, ale jej ( jak powiedziała w sądzie też nie stać na utrzymanie takiego mieszkania ze względu na wysokość czynszu, którego składową jest również spłata kredytu jaki TBS zawarł z bankiem. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zawiłej sytuacji wygenerowanej przez prawo.

Zamieszkiwanie przez osobę oczekującą na lokal socjalny zobowiązuje ją do płacenia za ten okres odszkodowania. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów Pana żona jako osoba nie posiadająca tytułu prawnego do zamieszkiwania ma obowiązek płacić odszkodowanie aż do momentu opuszczenia lokalu i opróżnienia go z rzeczy. Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości czynszu jaki otrzymałby Pan gdyby wynajmował ten lokal osobie trzeciej. Natomiast jeśli w związku z wynajmem powstały dodatkowe szkody takie jak zniszczenie mieszkania może Pan żądać większego odszkodowania które będzie pokrywało wszelkie poniesione straty. Jeśli zaś Pana żona uprawniona jest do lokalu socjalnego, zaś sąd wstrzymał wykonanie opróżnienia lokalu do czasu przyznania jej mieszkania przez gminę, wysokość odszkodowania zostałaby wyliczona na podstawie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu jakie byłyby obowiązane opłacać za zajmowany lokal gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu.

Oprócz odszkodowania od byłej żony, ma Pan również prawo do zwrócenia się o zapłatę odszkodowania od gminy zobowiązanej do przydzielenia  byłej żonie lokalu socjalnego. Jeśli bowiem gmina została zobowiązana prawomocnym wyrokiem do zapewnienia Pana byłej żonie lokalu socjalnego i nie wywiązała się z tego obowiązku, to przysługuje Panu roszczenie odszkodowawcze do gminy. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.