Odpowiedzialność karna za naruszenie miru domowego

27-09-2019
Kategoria: Prawo Karne

Witam Państwa, w domu, który odziedziczył mój małoletni syn jest ustanowiona nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie korzystania z pokoju od strony północnej oraz kuchni i łazienki. Służebność posiada moja ex teściowa. Zameldowała ona u siebie swoją córkę z tytułu pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. De facto ani teściowa ani jej córka nie mieszkają w tym domu na stale, przyjeżdżają tam tylko w weekendy. Wniosłam sprawę o wymeldowanie córki teściowej. W kwietniu br. odbyła się wizja lokalna przeprowadzona przez urzędników gminy. Ja jako strona nie mogłam wziąć w niej osobistego udziału, dlatego wyznaczyłam moja mamę jako pełnomocnika oraz poprosiłam znajomego, aby w trakcie tych oględzin obejrzał dom, czy po zimie nie trzeba czegoś naprawić. Teściowa i jej córka złożyły doniesienie do prokuratury o to, ze mój znajomy naruszył ich mir domowy. Ma mieć przedstawione zarzuty. Byłam przesłuchiwana w tej sprawie i zeznałam, ze ów znajomy na moje polecenie, prośbę miał prawo przebywać w tym domu i ze moim zdaniem mam prawo przyjmować gości kiedy chce w domu syna. Proszę o rade, jak w obecnej sytuacji powinien zachować się znajomy? Czuję się winna tej sytuacji i chce mu pomoc. Co powinien zrobić, jakimi argumentami się bronić? I czy w ogóle doszło do naruszenia miru domowego? I czy ja nie mam prawa jako właściciel przyjmować swoich gości?

Jako właściciel nieruchomości ma Pani prawo do korzystania z niej w sposób zgodny z jej przeznaczenie, w tym również ma Pani prawo do przyjmowania gości oraz wynajmowania lub użyczania innym osobom tej nieruchomości. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego może Pani jako właściciel może korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Natomiast pod pojęciem korzystania zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, należy rozumieć również prawo do dowolnego rozporządzania rzeczą. Pani jako właściciel miała prawo do tego aby użyczyć lokal swojemu znajomemu. Natomiast Pani ex-teściowa nie miała prawa do tego aby użyczać lokalu swojej córce. Dożywotnia służebność lokalu jest bowiem prawem do korzystania z nieruchomości i nie daje uprawnień do oddania lokalu do używania osobom trzecim.

W opisanej przez Panią sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego przez znajomego. Z przestępstwem zakłócenia miru domowego mamy do czynienia gdy osoba wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 roku I  KZP  5/11, mir domowy to prawo niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania,  lokalu,  pomieszczenia  lub  ogrodzonego terenu. Artykuł 47 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego,  czci  i  dobrego  imienia  oraz  do  decydowania  o  swoim  życiu osobistym”. Jego rozwinięciem jest między innymi art. 50 Konstytucji zapewniający nienaruszalność mieszkania. Ochronę w tym zakresie przewiduje również art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Natomiast „cudzym”  mieszkaniem  lub  innym  miejscem  chronionym  przez  art. 193 k.k. jest miejsce, do którego zamieszkujący ma wyłączne lub większe uprawnienie niż wdzierający się. Uprawnienia do rozporządzania określonymi  lokalami mogą wypływać z różnych tytułów. A ponieważ użyczyła Pani nieodpłatnie owe mieszkanie swojemu znajomemu to on również miał prawo do korzystania z niego. Nie może być zatem mowy o naruszeniu miru domowego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.