Przedawnie zapłaty kredytu bankowego

06-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne

Witam. Potrzebuję porady w sprawie przedawnienia roszczeń. Z pisma, jakie otrzymałam, wynika, iż jestem dłużnikiem banku z tytułu zaciągniętego kredytu, a właściwie już nie banku lecz firmy, na którą tę wierzytelność bank scedował. Jak wynika z powyższego, wierzytelność miała powstać już prawie 10 lat temu, w banku, który był jednostką prowadzącą działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji nie uległo to przedawnieniu w myśl Kodeksu Cywilnego. Nawet już nie pamiętam okoliczności związanych z tą wierzytelnością, tym bardziej, że z tamtego okresu nie posiadam żadnej dokumentacji. Po rozpadzie mojego małżeństwa w 2012 roku zmuszona byłam do kilku przeprowadzek, dlatego też nie byłam w stanie przetrzymywać dokumentacji o charakterze przedawnionym, mających więcej niż 5 lat.  Obecnie otrzymałam Nakaz Zapłaty lub wniesienia sprzeciwu w tej sprawie, do sądu wystawiającego w/w nakaz. Termin odpowiedzi na Nakaz Zapłaty - 14 dni. Nie wiem czy w tak krótkim, pozostałym czasie jesteście Państwo mi coś doradzić, ale jeśli tak, to proszę o informacje, w jaki sposób mogę odpowiedzieć na otrzymany Nakaz Zapłaty, ewentualnie o sporządzenie w tej sprawie odpowiedniego pisma, które będę mogła skierować do Sądu, który w/w nakaz wystawił. Pozdrawiam serdecznie.

Zgodnie z kodeksem cywilnym wszystkie roszczenia majątkowe również te wynikające z kredytów bankowych ulegają po pewnym czasie przedawnieniu. To czy Pani zadłużenie również się przedawniło zależy od momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia oraz od tego czy bieg przedawnienia nie uległ przerwaniu. Aktualnie rozróżniamy dwa podstawowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych. Pierwszym terminem jest termin trzyletni który jest przewidziany dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast drugim terminem jest termin sześcioletni który jest przewidziany dla pozostałych roszczeń. Roszczenia związane z zaciągniętymi pożyczkami przedawniają się z upływem trzech lat od dnia wymagalności roszczenia. Są to bowiem roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank jako instytucja finansowa jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wystarczy że tylko jedna strona umowy pożyczki zawiera ją w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

Zgodnie z kodeksem cywilnym rozpoczęcie biegu przedawnia następuje z dniem w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku kredytów i pożyczek bankowych dniem wymagalności roszczenia jest zazwyczaj dzień rozwiązania umowy pożyczki. Jeżeli zaś wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez pożyczkobiorcę, bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stałoby się wymagalne gdyby pożyczkobiorca podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Do ustalenie czy nasze roszczenie uległo już przedawnieniu istotne znaczenie ma również przerwanie biegu przedawnienia. Prawo cywilne wyróżnia trzy sytuacje w których bieg przedawnienia ulega przerwania i przez to zaczyna biec na nowo. Po pierwsze bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po drugie bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje;. Natomiast trzecią okolicznością która przerywa bieg przedawnienia jest wszczęcie mediacji.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.