Obowiązek zapłaty czesnego w przypadku skreślenia z listy studentów

08-11-2019
Kategoria: Prawo Finansowe

Witam serdecznie. w 2015 roku podpisałam umowę z prywatną uczelnią wyższą, wpłaciłam wpisowe oraz pierwszą ratę czesnego, natomiast nie uczęszczałam na studia. Zwyczajnie zrezygnowałam. W umowie jest informacja że jeśli nie będę płaciła za szkołę to zostanę skreślona z listy studentów i tak się stało. W kwietniu 2019 r dostałam decyzję o skreśleniu mnie z listy. Dziś dostałam pismo z firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty ponad 2000zł, pojechałam więc do szkoły wyjaśnić sprawę ale nie dostałam odpowiedzi na żadne z pytań bo panie które siedziały w różnych pokojach odsyłały mnie od jednej do drugiej biegałam jak głupek z parteru na pietra odwiedzając prawie co drugi gabinet i nic, jedna pani mi powiedziała że sprawa trafiła do windykacji i to już nie jest ich sprawa wiec moje pytanie za co ja mam płacić skoro dziś biegając po uczelni otrzymałam decyzję o przyjęciu mnie na studia oraz umowę której wcześniej nie otrzymałam. co mogę w takiej sprawie zrobić skoro żyłam w niewiedzy i teraz po 2 latach chcą żebym płaciła? bardzo proszę o pomoc.

Ponieważ została Pani skreślona z listy studentów obejmuje Panią obowiązek zapłaty czesnego jedynie za okres do dnia skreślenia z listy studentów. Obowiązek zapłaty czesnego za ten okres istnieje bez względu na to czy uczęszcza Pani na zajęcia oraz wykłady czy też nie. Nie ma bowiem znaczenia sam fakt korzystania i uczęszczania na wykłady lecz to czy miała Pani taką możliwość. Natomiast będąc wpisana na listę studentów miała Pani możliwość korzystania z wykładów. Uczelnia nie ma natomiast prawa żądać od Pani zapłaty czesnego za okres przypadający po dniu skreślenia z listy studentów. Z dniem skreślenia z listy studentów straciła Pani bowiem możliwość korzystania z zajęć, natomiast uczelnia nie może żądać zapłaty za świadczenie które nie zostało spełnione z uwagi na rozwiązanie umowy. Uczelnia nie ma prawa żądać od Pani zapłaty za czesne nawet w sytuacji gdy taką możliwość przewidują postanowienia podpisanej umowy. Zapis tak stanowiłby bowiem tak zwaną klauzulę niedozwoloną.

Szczególną uwagę powinna Pani zwrócić na możliwość przedawnienia zgłaszanego przez firmę windykacyjną roszczenia. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Natomiast jeśli osobą przeciwko której przysługuje roszczenie jest konsument, to wierzyciel nie może nawet domagać się zaspokojenie roszczenia. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest Pani w świetle prawa konsumentem, dlatego jeśli faktycznie doszło do przedawnienia roszczenia wierzyciel nie mógł by nawet dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.

Do ustalenia czy w opisanym przypadku doszło do przedawnienia roszczenia przede wszystkim należy zbadać kiedy roszczenie stało się wymagalne oraz czy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia przerywa się w trzech sytuacjach. Po pierwsze do przerwania biegu przedawnienia dochodzi przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po drugie bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. W ostatnim trzecim przypadku do przerwania biegu przedawnienia dochodzi przez wszczęcie mediacji.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.