Ustanowienie służebności przesyłu dla przyłącza gazowego

11-11-2019
Kategoria: Prawo Cywilne

Jestem właścicielką nieruchomości w małym miasteczku na Mazowszu. W 2015 roku na sąsiedniej działce wybudowano market. Spółka Firma zwróciła się do mnie o zgodę na bezpłatne wykonanie wcięcia do gazociągu i bezpłatne użytkowanie (eksploatację) nowego przyłącza gazowego mającego przebiegać przez moją nieruchomość. Wyraziłam zgodę pod warunkiem zawarcia umowy udostępnienia dojazdu do mojej nieruchomości przez teren parkingu przy sklepie. Uzgodnienia telefoniczne poparte projektem umowy trwały do maja 2018 roku. W międzyczasie bez mojej zgody dokonano nieuprawnionego wejścia na teren mojej nieruchomości i wykonano w/w przyłącze gazowe, które jest eksploatowane bezumownie do dnia dzisiejszego. W grudniu 2018 roku otrzymałam gotową umowę dot. w/w porozumienia do podpisania ale ze względu na błędy formalne między innymi w nazwiskach współwłaścicieli oraz niekorzystne zapisy dot. właściwości sadów w sprawach spornych oraz narzucone ograniczenia w  prowadzeniu działalności gospodarczej na mojej nieruchomości, nie została ta umowa podpisana. Poprawiona wersja umowy wysłana przeze mnie nie została zaakceptowana przez zarząd spółki o czym nie zostałam poinformowana. Wielokrotnie bezskutecznie próbowałam nawiązać kontakt telefoniczny z osobami, które w firmie prowadziły tą sprawę. Po kolejnych pismach w roku 2019 otrzymałam odpowiedźŸ z firmy, że przesłana przeze mnie w roku 2018 wersja porozumienia nie została zaakceptowana i firma  nie zamierza zawierać ze mną jakiegokolwiek porozumienia. Moje pytania są następujące. Czy mam prawo zażądać usunięcia przyłącza gazowego sklepu z terenu mojej działki. Jeżeli tak to jakie warunki należy określić w wezwaniu. Czy mam prawo zażądać rekompensaty finansowej za nieuprawnione wykonanie przyłącza oraz żądać opłaty za jego eksploatację? Czy mogę obciążyć Spółkę wstecz należnymi opłatami za 5 letnie bezumowne korzystanie z przyłącza?  Co należy zrobić jeżeli Spółka dalej skutecznie będzie się uchylać od możliwości kontaktu telefonicznego oraz nie będzie odpowiadać na wysłane pisma. Czy jest konieczne pozwanie do sądu czy możliwe inne drogi porozumienia? Jaka jest właściwość sądu w tej sprawie?

Sklep który wykonał przyłącze gazowe na Pani działce bez Pani zgody zrobił to bezprawnie. Spółka przed podjęciem jakichkolwiek działań miała obowiązek uzyskania Pani pisemnej zgody na wykonanie jakichkolwiek prac na działce. Jeśli natomiast nie wyraziła Pani zgody na dokonywanie przyłącza, prace te bez wątpienia zostały wykonane nielegalnie. Przedsiębiorstwo w zaistniałej sytuacji powinno podpisać z Panią umowę służebności przesyłu. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to tak zwana służebność przesyłu. Służebność przesyłu jest jednak prawem odpłatnym.

W sytuacji w której odmówiła Pani podpisania umowy o ustanowienie służebności przesyłu natomiast jest ona konieczna do właściwego korzystania z urządzeń przedsiębiorstwo powinno wystąpić na drogę sądową z żądaniem ustanowienia służebności za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast jeżeli to przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń może Pani jako właściciel nieruchomości żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem powstałego problemu będzie złożenie w sądzie rejonowym wydziale cywilny pozwu o zapłatę wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.