Prawo do odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu.

22-11-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Witam. Jestem nauczycielem mianowanym pracującym od 5 lat na stanowisku logopedy w szkole integracyjnej. Pracuję w większości z dziećmi z poważnymi zaburzeniami mowy i myślenia łącznie z dziećmi z autyzmem. Od kilku lat gmina zwiększyła moje pensum do 24 godz. W związku z tym, że moja praca jest niezwykle obciążająca, chciałabym w rozmowie z dyrektorem zaproponować realizację godzin dydaktycznych zgodnie z art.42 ust.2a Karta Nauczyciela. Moje pytanie dotyczy możliwości dyrektora określonej w tym ustępie. Według ustawodawcy dyrektor może wyrazić zgodę na realizację zadań dydaktycznych, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Moje pytanie dotyczy właśnie tego arkusza. Jeżeli wnioskowałabym o np. 20 godz., to oznacza to, że wiosną w chwili ustalania tego arkusza i przed zatwierdzeniem go przez organ taka właśnie ilość godzin powinna być wpisana i zatwierdzona, a teraz złożony wniosek tylko sankcjonuje wcześniejsze ustalenia?

Jako osoba z tak długim stażem, doświadczeniem i zaangażowaniem zawodowym nie czuję się równoprawnym pracownikiem z innymi pracującymi z pensum 18 godz., mniejszym stażem, doświadczeniem, gdyż nominalnie moja godzina jest mniej płatna, a mam taką samą pensję. Czy to nie jest rozbieżne z równouprawnieniem? Wielokrotnie słyszałam o nierównym opłacaniu pracowników za pracę wykonywaną w tym samym zakładzie i na podobnym stanowisku. Od pewnego czasu dotyczy to również i mnie. A praca, jaką świadczę jest nieporównywalnie bardziej obciążająca od pracy nauczyciela, mającego u nas drugiego nauczyciela do pomocy na każdej godzinie lekcyjnej. Chcę spokojnie pomóc sobie i przygotować się do rozmowy z dyrektorem. Bardzo proszę o pomoc

W opisanej przez Panią sytuacji możemy mieć do czynienia z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Natomiast wynagrodzenie, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

Natomiast jeśli wykonuje Pani cięższą pracę za wynagrodzenie tej samej wysokości co inni pracownicy, może w takiej sytuacji mówić o dyskryminacji w zatrudnieniu. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uprawnia Panią do zwrócenia się w stosunku do Pani pracodawcy z roszczeniem zapłaty odszkodowania. Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.