Prawo do odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu.

22-11-2019
Kategoria: Porady dnia

Witam. Jestem nauczycielem mianowanym pracującym od 5 lat na stanowisku logopedy w szkole integracyjnej. Pracuję w większości z dziećmi z poważnymi zaburzeniami mowy i myślenia łącznie z dziećmi z autyzmem. Od kilku lat gmina zwiększyła moje pensum do 24 godz. W związku z tym, że moja praca jest niezwykle obciążająca, chciałabym w rozmowie z dyrektorem zaproponować realizację godzin dydaktycznych zgodnie z art.42 ust.2a Karta Nauczyciela. Moje pytanie dotyczy możliwości dyrektora określonej w tym ustępie. Według ustawodawcy dyrektor może wyrazić zgodę na realizację zadań dydaktycznych, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Moje pytanie dotyczy właśnie tego arkusza. Jeżeli wnioskowałabym o np. 20 godz., to oznacza to, że wiosną w chwili ustalania tego arkusza i przed zatwierdzeniem go przez organ taka właśnie ilość godzin powinna być wpisana i zatwierdzona, a teraz złożony wniosek tylko sankcjonuje wcześniejsze ustalenia?

Jako osoba z tak długim stażem, doświadczeniem i zaangażowaniem zawodowym nie czuję się równoprawnym pracownikiem z innymi pracującymi z pensum 18 godz., mniejszym stażem, doświadczeniem, gdyż nominalnie moja godzina jest mniej płatna, a mam taką samą pensję. Czy to nie jest rozbieżne z równouprawnieniem? Wielokrotnie słyszałam o nierównym opłacaniu pracowników za pracę wykonywaną w tym samym zakładzie i na podobnym stanowisku. Od pewnego czasu dotyczy to również i mnie. A praca, jaką świadczę jest nieporównywalnie bardziej obciążająca od pracy nauczyciela, mającego u nas drugiego nauczyciela do pomocy na każdej godzinie lekcyjnej. Chcę spokojnie pomóc sobie i przygotować się do rozmowy z dyrektorem. Bardzo proszę o pomoc

W opisanej przez Panią sytuacji możemy mieć do czynienia z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Natomiast wynagrodzenie, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

Natomiast jeśli wykonuje Pani cięższą pracę za wynagrodzenie tej samej wysokości co inni pracownicy, może w takiej sytuacji mówić o dyskryminacji w zatrudnieniu. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uprawnia Panią do zwrócenia się w stosunku do Pani pracodawcy z roszczeniem zapłaty odszkodowania. Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.