Rozwiązanie umowy z powodu krótkiego stażu pracy

09-12-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Witam, moja mama jest nauczycielem publicznej szkoły podstawowej, pracuje w niej jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, czyli uczy klasy od I do III. Obecnie ma wychowawstwo nad pierwszą klasą. Pracuje w niej od 2 lat, a łącznie w swoim zawodzie 20 lat. Dyrektorka tej szkoły z dnia na dzień zrezygnowała ze swojej posady, tłumacząc swoją rezygnację zbyt niskim wynagrodzeniem. Jest również nauczycielem nauczania zintegrowanego, ale w tej szkole już są obsadzone wszystkie stanowiska, jest już 3 nauczycieli (jednym z nich jest moja mama) a Pani dyrektor jest 4. Po szkole chodzą plotki, że moja mama zostanie zwolniona z pracy, bo ma najniższy staż pracy z pozostałych 3 nauczycieli (w tym pani dyrektor) i jej posadę zajmie pani dyrektor. Chciałabym uzyskać poradę, czy jest taka możliwość, by zabrać 1 osobie pracę (mojej mamie) i dać ją 2 osobie (pani dyrektor) np. dlatego, że mama ma mniejszy staż pracy niż pani dyrektor? tym bardziej, że pani dyrektor sama zrezygnowała ze swojego stanowiska, a teraz chciała by pozbawić pracy kogoś innego, tylko dlatego, że ma takie widzimisię. Jest to zgodne z prawem? Czy muszą być jakieś podstawy do zwolnienia pracownika, czy po prostu można go zwolnić kiedy się chce? Bardzo proszę o pomoc, brak pracy mamy zrujnuje życie nie tylko jej ale także całej jej rodziny. Proszę o pomoc.

Wypowiedzenie umowy o pracę z Pani mamą byłoby możliwe wyłącznie w przypadku likwidacji stanowiska pracy. Natomiast w opisanej przez Panią sytuacji nie mamy do czynienia z likwidacją stanowiska lecz zatrudnieniem na danym stanowisku pracy innego pracownika. Jeśli pracownik wywiązuje się ze swoich zadań w sposób należyty i pracodawca nie ma co do jego pracy żadnych zastrzeż, brak jest podstaw prawnych do rozwiązania z nim umowy o pracę. Rezygnacja z funkcji dyrektora oraz  powrót na stanowisko szeregowego pracownika, mogłoby stanowić postawę do rozwiązania umowy o pracę z Pani mamą, wyłącznie w przypadku zatrudnienia jej na umowę o zastępstwo. Wtedy umowa o pracę zakończyłaby się z dniem powrotu dyrektorki na stanowisko nauczyciela. Jeśli zaś była to normalna umowa zawarta na czas nieokreślony do rozwiązania umowy muszą zaistnieć inne przyczyny związane z danym pracownikiem.

Przyczyną rozwiązania umowy z Pani mamą nie może być również jej krótki staż pracy. Bowiem rozwiązanie umowy o pracę wyłącznie z powodu krótkiego stażu pracy stanowiłoby dyskryminację w zatrudnieniu. Zgodnie z zaś kodeksem pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W opisanym przez Panią przypadku mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją pośrednią. Dyskryminacja pośrednia ma bowiem miejsce gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.