Konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

02-01-2020
Kategoria: Porady dnia

Witam i proszę o poradę w sprawie troszkę nietypowej. Pracując w firmie X miałem swoich klientów z którymi współpracowałem po pewnym czasie rozwiązałem umowę o pracę w firmie X i rozpocząłem swoją działalność gospodarczą w  firmie Y w podobnej branży i jako osoba która znała klientów firmy X ale teraz wysyłając do nich ofertę handlową ale z firmy Y na adres domowy jestem narażony na jakieś konsekwencje w razie gdy firma X dowie się że wysyłam do tych ludzi oferty? Czy coś grozi mi z tamtej strony? Czy firma X może pozwać mnie do sądu jak tak to za co, i czy mogę się bronić w razie straszenia np. mówienia, że przywłaszczyłem sobie bazę ich klientów. I czy firma X jeśli przyjdzie do niej klient do którego wysłałem list marketingowy i go pokaże może namówić klienta żeby założył mi sprawę o nielegalne wykorzystanie danych osobowych. Troszkę skomplikowana sprawa ale jestem od niedawna sam w świeci biznesu więc każda porada będzie dla mnie na wagę złota. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Wykorzystania informacji które pozyskał Pana w trakcie swojego poprzedniego zatrudnienia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i może doprowadzić do zarówno odpowiedzialności karnej jak i odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Z okoliczności opisanej przez Pana sprawy wynika, że wykorzystał Pan informacje dotyczące klientów byłego pracodawcy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast konsekwencją takiego działania może być odpowiedzialność odszkodowawcza, obowiązek zwrotu uzyskanych z tego tytułu korzyści, a nawet możliwość nałożenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego

Zgodnie z wyżej powołaną ustawą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Ponieważ dane dotyczące klientów byłego pracodawcy posiadają wartość gospodarczą, stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Pana niekorzyść przemawia dodatkowo fakt, że wykorzystał Pan posiadane dane bez zgody i wiedzy swojego byłego pracodawcy. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody osób uprawnionych do korzystania z informacji.

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.