Oczywista omyłka pisarska w prywatnym dokumencie

03-01-2020
Kategoria: Prawo Cywilne

Dzień dobry. W maju, miałem wypadek samochodowy z mojej winy. Ubezpieczyciel, z tytułu AC określił kwotę zwrotu odszkodowania ale zwlekał z wypłatą odszkodowania. Miesiąc po wypadku, postanowiłem sprzedać samochód. W dniu sprzedaży pojazdu, wystąpiłem do ubezpieczyciela o wypłacenie pozostałej składki ubezpieczenia AC,, wpisując do elektronicznego formularza omyłkowo zwrot składki, od daty wypadku. Ubezpieczyciel nie wypłacił mi odszkodowania z AC, bo stwierdził, że pomimo, iż auto zostało sprzedane miesiąc po wypadku, to wypełniając - chyba w dniu sprzedaży - formularz elektroniczny, wpisałem jako początek zwrotu składki, datę wypadku. Ubezpieczyciel oznajmił mi, że w takim razie auto, w dniu wypadku, nie było objęte ubezpieczeniem AC. I tu moje pytanie. Czy ubezpieczyciel może wypłacić składkę ubezpieczenia, z datą wcześniejszą niż sprzedaż samochodu? Czy gdybym z chwilą sprzedaży samochodu, zażądał od ubezpieczyciela zwrot składki od początku roku, to też by miał obowiązek mi ją wypłacić? Jeżeli przepisy zezwalają ubezpieczycielowi na dowolną interpretację zwrotu składki, to nie ma problemu, jeżeli natomiast ubezpieczyciel może wypłacać składki tylko od dnia podpisania umowy sprzedaży, to oznaczałoby, że powinien odszkodowanie wypłacić. Czy w tym przypadku elektroniczne wypełnianie dokumentu ma moc prawną, jeżeli nawet nie widziałem tego co wypełniałem?

Z opisu Pan sprawy wynika że ubezpieczyciel usiłuje wykorzystać Pana oczywistą omyłkę pisarską celem chęci uniknięcia wypłaty stosownego odszkodowania. Co prawda Pana oświadczenie woli złożone drogą elektroniczną jest wiążące prawnie, jednak jest to jedynie dokument prywatny a nie urzędowy. Natomiast dokument prywatny stanowi w postępowaniu cywilnoprawnym dowód podrzędny.

Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego świadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Natomiast oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Ponieważ oświadczenie woli w którym wskazał Pan błędna datę sprzedaży samochodu zostało przesłane drogą elektroniczna, stało się ono skuteczne z chwilą gdy zakład ubezpieczeń zapoznał się z jego treścią. Odwołanie złożonego przez Pana oświadczenia jest również niemożliwe ponieważ odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszłoby jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Złożone przez Pana oświadczenie nie przekreśla jednak prawa do odszkodowania, jest ono bowiem jedynie dokumentem prywatnym. Natomiast z godnie z art. 245 kodeksu cywilnego, dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Zgodnie z art. 244 kodeksu cywilnego wyłącznie dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Dodatkowo na Pana korzyść przemawia art. 65 kodeksu cywilnego zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje wymagają aby uznać, że wskazanie wcześniejszej daty sprzedaży samochodu było oczywistą omyłka pisarską, czego dowodem jest chociażby umowa sprzedaży.

Pana były ubezpieczyciel jest aktualnie w zwłoce z zapłatą stosownego odszkodowania. Ubezpieczyciel jest bowiem zobowiązany spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jedynie w sytuacji gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W związku z powyższym powinien Pan jak najszybciej wysłać do ubezpieczyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania. Natomiast jeśli wezwanie nie odniesie oczekiwanego skutku, powinien Pan złożyć do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego pozew o zapłatę odszkodowania.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.