Obowiązek podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych

27-02-2020
Kategoria: Porady dnia

Witam. Pracuje w szpitalu jako terapeuta. mam wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe. w momencie zatrudniania mnie posiadałam wystarczające kwalifikacje. Dzisiaj otrzymałam informację od mojego pracodawcy że w związku z wymaganiami kontraktowymi z NFZ nie posiadam odpowiednich kwalifikacji (formalnych, narzuconych przez NFZ) do pracy na tym stanowisku. Czy pracodawca może żądać ode mnie natychmiastowego podjęcia nauki w celu uzyskania wymaganego wykształcenia przez NFZ. pracodawca straszy mnie karami oraz zwolnieniem z pracy. chcę dodać, że posiadam kwalifikacje i doświadczenie wyższe od wymaganych i oczekiwanych obecnie. Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam.

W przypadku utraty przez Pracownika kwalifikacji niezbędnych do wykonywania określonego zawodu, pracodawca nie ma obowiązku zapewniać pracownikowi podniesienia tych kwalifikacji. Pracodawca ma jedynie ustawowy obowiązek ułatwić pracownikowi podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jednak sam obowiązek podniesienia kwalifikacji obciąża już samego pracownika. W związku z  powyższym jeśli na skutek zmiany wymagań kontraktowych narzuconych przez NFZ, utracił Pan kwalifikacje wymagane  do wykonywania określonych zadań, to podniesienie tych kwalifikacji do poziomu zgodnego z wymaganiami NFZ leży już po Pana stronie.

Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w rozumieniu kodeksu pracy jest zdobywanie lub uzupełnianie przez pracownika swojej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych musi się jednak odbywać z inicjatywy pracodawcy lub bynajmniej za jego zgodą. Co prawda pracodawca nie ma obowiązku zapewnić pracownikowi podniesienia kwalifikacji, jednak pracownikowi przysługuje z tego tytułu szereg przywilejów. Jednym z przywilejów jakie wiążą się z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych jest urlop szkoleniowy.

Wysokość urlopu szkoleniowego uzależniona jest od celu na który ma być przeznaczony. Sześć dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi który przystępuje do egzaminu eksternistycznego lub maturalnego. Taka sama wysokość urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi przystępującemu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Znacznie wyższy bo 21 dniowy urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi znajdującemu się na ostatnim roku studiów, na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Urlop szkoleniowy powinien być udzielony wyłącznie w dni które są dla pracownika dniami pracy. Za okres urlopu pracownik ma również prawo do pełnego wynagrodzenia.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.