Odstąpienia od umowy z powodu braku internetu

03-03-2020
Kategoria: Porady dnia

Witam. W zeszłym roku zakupiłem mobilny internet. Od początku nie działał jak powinien. Nie było reakcji na zgłaszane problemy - brak zasięgu, prędkość jak z początków internetu. Płaciłem abonament, wreszcie się wciekłem i wypowiedziałem umowę z winy operatora i wyłączyłem całkowicie modem. Na to firma telekomunikacyjna po kilku miesiącach przysłał mi wezwanie do zapłaty za ten okres, w którym już nie korzystałem z usług. Zapłaciłem i ponownie wysłałem rozwiązanie umowy. Po kilku dniach zadzwoniłem do firmy i jakaś osoba poinformowała mnie, że nr jest odłączony, saldo wynosi 0 (słownie: zero) złotych. Po czym dostaję pismo, że dziękują za wpłatę i ponownie nr jest aktywny. Kolejne telefony, pisma (już z potwierdzeniem odbioru). Znowu dostaję pismo, że umowa na 2 lata i że oni dokładali starań, żeby wszędzie był zasięg itp. Krew mnie zalała, napisałem, że w umowie w żadnym punkcie nie jest napisane, że będą dokładać starań i w związku  z tym rozwiązuję ponownie umowę z winy operatora z tytułu niezgodności towaru z umową. I znowu dostaję pismo, że w takim razie rozwiązują umowę i chcą ode mnie odszkodowanie z tytułu zerwania umowy w kwocie ok. 1000 zł. I znowu pismo ode mnie, że odszkodowanie to ja powinienem dostać bo nie mogłem korzystać z usług zagwarantowanych umową. No to oni mi pismo, że chcą już 2000 zł. No to ja im pismo przedsądowe, że jak się nie odczepią to im zrobię sprawę z tytułu wyłudzenia nienależnych świadczeń. Po kilku dniach dzwonię na infolinię, jakaś panienka mnie informuje, że pismo jest anulowane (błąd systemu), moje saldo jest zero, nr jest wyłączony i odpowiednie pismo jest do mnie wysłane. A dziś dostałem pismo od KRUK-a, że są pełnomocnikiem i chcą ode mnie 2000 zł. I straszą sądem, komornikiem.

Prawo cywilne daje możliwość odstąpienia od umowy cywilnoprawnej jeżeli jedno ze świadczeń nie może być spełnione na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi strona zobowiązana. W związku z powyższy jeżeli usługa internetowa nie może być dostarczona na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi firma telekomunikacyjna ma Pan prawo do odstąpienia od umowy. Oprócz możliwości odstąpienia od umowy przysługuje Panu również prawo do żądania naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania zobowiązania. Naprawienie szkody może polegać również na zapłacie odpowiedniej kwoty odszkodowania. W sytuacji, gdy oprócz internetu zamawiał Pan również inne usługi np. telewizję lub telefon, to ma Pan prawo odstąpić od całej umowy jeżeli częściowe wykonanie umowy nie miałoby dla Pana znaczenia

Jeżeli do wykonania usługi nie doszło na skutek okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności ani firma telekomunikacyjna ani Pan, to firma telekomunikacyjna nie może żądać zapłaty za niewykonaną usługę natomiast jeśli tą zapłatę otrzymała powinna ją niezwłocznie zwrócić. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona która miała to świadczenie spełnić nie może żądać świadczenia wzajemnego natomiast w wypadku gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. W sytuacji gdy otrzymał Pan od firmy telekomunikacyjnej urządzenia niezbędne do odbioru internetu powinien Pan je zwrócić. Strona która odstępuje od umowy wzajemnej zobowiązana jest bowiem zwrócić drugiej stronie wszystko co otrzymała od niej na mocy umowy, zaś druga strona obowiązana jest to przyjąć.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.