Rodzina ma prawo do najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

26-01-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

Prawo cywilne przewiduje możliwość wstąpienia osób bliskich najemcy w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy. Prawo takie przysługuje małżonkowi niebędącemu współnajemcą lokalu, dzieciom najemcy i jego współmałżonka, innym osobom wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobom które pozostawały faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego jest jednak wspólne zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W sytuacji gdy nie ma osób uprawnionych do wstąpienie w stosunek najmu, bądź też osoby te nie spełniają przesłanki wspólnego zamieszkiwania ze zmarłym najemcą do chwili jego śmierci, najem lokalu mieszkalnego wygasa. Warto również wiedzieć, że osoby które wstąpiły w najem lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy mają prawo wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem ustawowych terminów nawet w przypadku, gdy umowa ta została zawarta na czas określony.

Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Natomiast nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu tylko przez niektórych najemców, umowa nadal trwa w stosunku do pozostałych. Więcej informacji z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt