Kara grożąca za współsprawstwo w popełnieniu przestępstwa

30-07-2015
Kategoria: Prawo Karne

Odpowiedzialność karna grozi nie tylko temu kto popełnia przestępstwo sam lecz również ten kto wykonuje czyn zabroniony wspólnie bądź też w porozumieniu ze sprawcą. Sprawstwa dopuszcza się ten kto wypełni przynajmniej jedno znamię czynu zabronionego. Współsprawcą jest natomiast ten kto wspólnie z drugą osobą wykonuje czyn zabroniony oraz jest z nią w porozumieniu. Z porozumieniem mamy do czynienia zaś wtedy gdy sprawcy działają w świadomości wspólnego celu i wspólnie dążą do jego zrealizowania. Samo porozumienie nie musi być wyraźne, może być również dorozumiane i polegać na podaniu jakiegoś sygnału do wspólnego działania. Ważne jest natomiast aby pomiędzy współsprawcami powstała więź psychiczna za pomocą której dochodzi do wspólnego porozumienia. Co również istotne porozumienie nie musi wcale zawierać szczegółów zamierzonego przedsięwzięcia przestępczego, gdyż szczegóły mogą powstawać w trakcie samego działania.

Oprócz współsprawcy odpowiedzialność karną ponosi również podżegacz oraz pomocnik. Za podżeganie odpowiada ten, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Natomiast za pomocnictwo odpowiada ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa karnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt