Obowiązek ponoszenia kosztów związanych z pogrzebem

06-05-2015
Kategoria: Prawo Spadkowe

Śmierć osoby bliskiej wiąże się niestety z dużymi wydatkami związanymi z pochówkiem. Częściowo koszty te mogą zostać opłacone z zasiłku pogrzebowego, który przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę. Jednak często dochodzi do sytuacji kiedy zasiłek pogrzebowy nie przysługuje bądź też nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z pogrzebem. W takiej sytuacji koszty te wejdą do długów spadkowych, które następnie będą musieli pokryć spadkobiercy zmarłego. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku.

Należy się w zupełności zgodzić z poglądem jaki wyraził Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń, że koszty wzniesienia nagrobka odpowiadającego miejscowym zwyczajom wchodzą w skład kosztów pogrzebu i jako dług spadkowy obciążają spadkobierców, którzy przyjęli spadek wprost, niezależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił jakikolwiek majątek. Pozostali spadkobiercy odpowiadają do wysokości wartości ich udziałów w spadku, co jednak nie daje podstaw do negowania typowo pieniężnego zobowiązania. Ustalenie wysokości zobowiązania pieniężnego według innych kryteriów niż sumowanie kwot wydatkowanych na pokrycie kosztów pochówku i wystawienia nagrobka odpowiadającego miejscowym zwyczajom nie jest możliwe.

Jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w szczególności brak jest podstaw do traktowania nagrobka jako nakładu rzeczowego na majątek spadkowy i w związku z tym rozliczania kosztów jego wzniesienia według zasad obowiązujących przy wycenie masy spadkowej. Jeśli spadkobierca w poczuciu moralnego obowiązku uczczenia spadkodawcy wzniósł nagrobek odpowiadający miejscowym zwyczajom, to wydatki z tym związane obciążają wszystkich spadkobierców i podlegają rozliczeniu tak, jak każde inne zobowiązanie pieniężne. Więcej informacji w sprawie z zakresu prawa spadkowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt