Odpowiedzialność dziecka za długi czynszowe rodziców

16-01-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Dziecko może ponosić odpowiedzialność za długi czynszowe swoich rodziców tylko pod warunkiem, że zamieszkiwało wspólnie z nimi w zadłużonym lokalu, bowiem odpowiedzialność ta ogranicza się do wysokości czynszu oraz innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Ponadto odpowiedzialność za długi czynszowe występuje tylko za okres w którym osoby wspólnie zamieszkujące były pełnoletnie. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale z nim zamieszkujące osoby pełnoletnie. Solidarna odpowiedzialność wspólnie zamieszkujących w lokalu pełnoletnich osób polega zaś na tym, że wierzyciel może wyegzekwować w całości należność od jednej z nich. Może się zatem zdarzyć, że to dziecko będzie musiało uregulować całe zadłużenie czynszowe swoich rodziców, jeśli było pełnoletnie oraz stale z nimi zamieszkiwało w zadłużonym mieszkaniu.

W sytuacji, gdy wszczęto przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne, zaś ty nie mieszkałeś w zadłużonym lokalu w okresie za który powstało zadłużenie, powinieneś wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Dłużnik bowiem może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa nieruchomości uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinie prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt