Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

11-03-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne

Jedną z najczęściej spotykaną przyczyną unieważnienia małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków. Często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonek dowiaduje się o chorobie psychicznej swojego współmałżonka dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Zgodnie z kodeksem rodzinnym nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która jest dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Wyłącznie w przypadku gdy stan zdrowia oraz umysłu takiej osoby nie stanowi zagrożenia dla przyszłego małżeństwa, czy też zdrowia przyszłego potomstwa i osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Z żądaniem unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może wystąpić każde z nich. Należy jednak wiedzieć, że niedopuszczalne jest żądanie unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu choroby, która stanowiła podstawę unieważnienia.

Małżeństwo może być również unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony lub pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Unieważnienia małżeństwa z powodu powyższych okoliczności  może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Nie można jednak żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą, zaś w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt