Brzydkie zapachy dochodzące z sąsiedniej nieruchomości

23-02-2015
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Właściciel nieruchomości może korzystać ze swojej własności zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojej własności i też w tych granicach może rozporządzać swoim prawem. Właściciel nieruchomości powinien jednak przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań które zakłócały by korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętna miarę wynikającą ze społecznego i gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Niedopuszczalne w świetle prawa cywilnego jest zatem sytuacja w której właściciel nieruchomości korzysta z nieruchomości w sposób powodujący brzydki zapach rozciągający się na sąsiednie nieruchomości. Właścicielom nieruchomości którzy są narażeni na nieprzyjemne zapachy dobiegające z sąsiedniej nieruchomości przysługuje szereg uprawnień. Mają oni prawo wystąpić do sądu z żądaniem zaprzestania korzystania z nieruchomości w sposób zakłócający korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Roszczenie o zaniechanie zakłócania korzystania z nieruchomości ma, oprócz właściciela nieruchomości, również posiadacz, czyli osoba która faktycznie włada nieruchomością jak właściciel. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym, przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa nieruchomości uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt