Unieważnienie umowy cywilnoprawnej zawartej pod pozorem

13-07-2013
Kategoria: Prawo Cywilne

Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli strona umowy cywilnoprawnej składa swoje oświadczenie woli drugiej stronie za jej zgodę wyłącznie dla pozoru, mamy do czynienia z nieważnością tak złożonego oświadczenia. Jeżeli jednak oświadczenie woli zostało przez stroną złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność tego oświadczenia woli należy oceniać według właściwości tej czynności. W przypadku pozorności czynności prawej mamy zatem do czynienia z pozornością zwykła oraz kwalifikowaną. Pozorność zwykła zachodzi wtedy, gdy strony zawierają umowę która ma nie wywoływać żadnych skutków prawnych. Natomiast z pozornością kwalifikowaną mamy do czynienia wtedy, gdy strony zawierają umowę w celu ukrycia innej umowy. Nieco odmiennie przedstawiają się skutki złożenia oświadczenia woli pod pozorem w przypadku odpłatnej czynności prawnej. W powyższej sytuacji bowiem pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność czynności prawnej, jeżeli w wyniku tej czynności osoba trzecia nabywa prawa lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba, że działała w złej wierze.

Nieważność oświadczenia woli zachodzi również w przypadku, gdy zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. W takiej sytuacji należy uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby. Następuje to przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie powyższe jednak wygasa w przypadku błędu - z upływem roku od jego wykrycia, zaś w przypadku groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt