Zawarcie małżeństwa przez krewnych lub spowinowaconych

22-06-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne zabrania zawierania małżeństw przez krewnych i spowinowaconych, nie mogą bowiem zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Sąd może jednak z ważnych powodów zezwolić na zawarcie małżeństwa pomiędzy powinowatymi. Z żądaniem unieważnienia małżeństwa może wystąpić do Sądu każdy kto ma w tym interes prawny, jednakże unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa może żądać jedynie każde z małżonków. Ważnym powodem uprawniającym Sąd do wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa pomiędzy powinowatymi może być w szczególności urodzenie dziecka. Ciężko jest bowiem sobie wyobrazić, że powinowactwo rodziców mogłoby być przeszkodą do legalizacji ich związku, a tym samym odbierać dziecku prawo do wychowania w pełnej rodzinie. Należy również pamiętać, że unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa można żądać także po jego ustaniu.

Małżeństwa nie może również zawrzeć ten, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt