Unieważnienie umowy cywilnoprawnej zawartej pod wpływem błędu

15-01-2015
Kategoria: Prawo Cywilne

Niejednokrotnie zdarza się, że zawieramy umowę cywilnoprawną będąc w błędzie co do treści swojej czynności prawnej, co uprawnia nas do uchylenia się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli powinno nastąpić przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie w ciągu roku od jego wykrycia. Należy w szczególności pamiętać, że uchylić się od skutków prawnych zawarcia umowy pod wpływem błędu możemy tylko wtedy gdy błąd był istotny. Istotność błędu polega zaś na tym, że musi uzasadniać przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i ocenił sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zostaliśmy wprowadzeni w błąd podstępem, bowiem możemy wówczas uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli także wtedy gdy błąd nie był istotny. Z podstępem możemy mieć do czynienia wyłącznie w sytuacji umyślnego wprowadzenia w błąd, nie ma natomiast znaczenia czy lekkomyślność, czy też niedbalstwo osoby podstępnie wprowadzonej w błąd.

Należy mieć również na uwadze, że uchylając się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli złożonego pod wpływem możemy doprowadzić do nieważności tylko całej umowy, a nie jej niektórych postanowień. Jak bowiem słusznie orzekł Sąd Najwyższy, błąd jest wadą oświadczenia woli powodującą względną nieważność czynności prawnej, czyli jej wzruszalność; możliwość uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli jest prawem podmiotowym kształtującym. Uprawniony może skorzystać z tego prawa i doprowadzić do nieważności umowy jako całości, nie może natomiast uchylić się jedynie od niektórych postanowień umowy z zamiarem pozostawienia w mocy pozostałych. Działający pod wpływem błędu nie może skutecznie dążyć do doprowadzenia przez takie oświadczenie do obowiązywania czynności prawnej takiej treści, jakiej życzyłby sobie, gdyby błędu nie popełnił. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.