Pracodawca ma obowiązek konsultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową

28-08-2013
Kategoria: Prawo Pracy

Prawo pracy przewiduje obowiązek poinformowania reprezentującą pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony. Zawiadomienie pracodawcy powinno zawierać przyczynę na podstawie której następuję wypowiedzenie. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony daje zakładowej organizacji związkowej uprawnienie polegające na możliwości zgłoszenia pracodawcy umotywowanych zastrzeżeń w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia. W sytuacji gdy zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi zastrzeżeń w ustawowym terminie, bądź też zgłosi zastrzeżenia co do wypowiedzenia, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. Należy w szczególności pamiętać, że pracodawca informuje zakładową organizację związkową o wypowiedzeniu tylko w sytuacji, gdy pracownik należy do tej organizacji, bądź też organizacja zadeklaruje chęć obrony praw danego pracownika. Obowiązek konsultacji wygasa zaś wyłącznie w przypadku zwolnień grupowych po wcześniejszych ustaleniach dokonanych ze związkami co do sposobu przeprowadzenia redukcji etatów.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę przed upływem przysługującego zakładowej organizacji związkowej pięciodniowego terminu do zgłoszenia zastrzeżeń do wypowiedzenia. Pogląd ten potwierdził w swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy uznając, że Istota i cel ustanowionej w art. 38 kp konsultacyjnej kontroli związkowej wypowiedzeń wskazuje, że do czasu wyczerpania trybu konsultacji zakład pracy nie może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zakład pracy ma zatem obowiązek wstrzymać się z ostateczną decyzją w tym przedmiocie przez okres 5 dni od daty zawiadomienia rady zakładowej, a jeżeli rada w ciągu tego okresu zgłosi zastrzeżenia - do czasu zajęcia stanowiska przez przewodniczącego instytucji nadrzędnej nad radą zakładową lub upływu 5 dni od daty przedstawienia mu sprawy. Wcześniejsze wypowiedzenie narusza tryb przewidziany w art. 38 kp, a w konsekwencji uzasadnia uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 46 kp. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt