Unieważnienie małżeństwa zawartego pod wpływem błędu co do tożsamości małżonka

15-11-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa w sytuacji, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński było złożone pod wpływem błędu co do tożsamości drugiego małżonka. Bardzo ważne jest jednak, aby był to błąd co do osoby, gdyż tylko taki błąd powoduje nieważność małżeństwa. Nie może być natomiast unieważnione małżeństwo, jeżeli błąd dotyczył przymiotu drugiego małżonka, bądź też samego oświadczenia woli. Błąd co do tożsamości musi być nadto błędem istotnym oraz wywołanym przez drugiego małżonka chociażby nieumyślnie. Unieważnienia małżeństwa z powodu błędu co do tożsamości może żądać wyłącznie małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Należy również pamiętać, że nie można wystąpić o unieważnienie małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od wykrycia błędu, zaś w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa z powodu błędu co do tożsamości niesie ze sobą takie same skutki prawne jak orzeczenie rozwodu.

Orzekając o unieważnieniu małżeństwa sąd orzeka również, czy i który z małżonków zawarł związek małżeński w złej wierze. Zgodnie z kodeksem rodzinnym za będącego w złej wierze można uznać tylko wówczas małżonka, gdy w chwili zawarcia małżeństwa wiedział on o okolicznościach stanowiących podstawę jego unieważnienia. Jak słusznie orzekła Sąd Najwyższy tylko pozytywna wiedza o okolicznościach stanowiących określone zakazy zawarcia małżeństwa uzasadniałyby przypisanie małżonkowi złej wiary w rozumieniu powołanego przepisu. Nie może być natomiast uznany za zawierającego małżeństwo w złej wierze w rozumieniu art. 20 kro, ten małżonek który w chwili zawarcia małżeństwa był całkowicie ubezwłasnowolniony. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt