Popełnienie przestępstwa przez osobę chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo

28-08-2013
Kategoria: Prawo Karne

Zgodnie z prawem karnym nie dopuszcza się przestępstwa ten kto na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, czy też innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Zarówno choroba psychiczna jak i upośledzenie umysłowe, powinno być stwierdzone sporządzoną na potrzeby postępowania karnego specjalistyczną opinią biegłych lekarzy z dziedziny psychologi lub psychiatrii. Opinia ta winna zawierać przede wszystkim stwierdzenie, czy sprawca w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie wyłączającym możliwość rozpoznania jego znaczenia lub kierowania swoim postępowaniem. Gdy sprawca przestępstwa w chwili jego popełnienia miał ograniczona zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem, może on liczyć jedynie na nadzwyczajne złagodzenie kary. Warto jednak pamiętać, że uregulowanie powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy sprawca sam dobrowolnie wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności.

Należy w szczególności podkreślić, że stan sprawcy czynu zabronionego w chwili jego popełnienia może być stwierdzony w sposób wiążący dla Sądu jedynie przy pomocy opinii biegłego lekarza sądowego. Jak bowiem słusznie wskazał w swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy, wypowiedź (opinia) osoby posiadającej wiadomości specjalne udzielona w sprawie co do okoliczności istotnych do rozstrzygnięcia o odpowiedzialności oskarżonego bez uprzedniego powołania tej osoby do pełnienia funkcji biegłego nie jest wypowiedzią (opinią) w sensie karnoprocesowym. Nie można więc tym wypowiedziom nadawać znaczenia procesowego i dokonywać ich oceny w zestawieniu z dowodami przeprowadzonymi w sprawie w zgodzie z regułami prawa dowodowego. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa karnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt