Unieważnienie umowy cywilnoprawnej zawartej pod wpływem groźby

25-09-2013
Kategoria: Prawo Cywilne

Zawarcie umowy cywilnoprawnej pod wpływem groźby, daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, jednak nie daje możliwości unieważnienia takiej umowy. Zgodnie bowiem z przepisami prawa cywilnego ten kto złożył oświadczenie woli działając pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony, ma prawo uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Jak wyżej napisano groźba musi być bezprawna, co oznacza, że powinna być sprzeczna z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Bezprawność groźby zachodzi zatem gdy jedna ze stron grozi drugiej stronie ujawnieniem informacji które mogą go narazić na utratę zaufania. Druga przesłanką, która musi być spełniona jest realność kierowanej groźby, co oznacza, że musi istnieć uzasadnione prawdopodobieństwo spełnienia groźby spowodowania niebezpieczeństwa majątkowego lub osobistego.

Należy również pamiętać, że możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby wygasa z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Groźbą bezprawną nie będzie natomiast poinformowanie pracownika, że może otrzymać wypowiedzenie umowy o pracy z powodu utraty zaufania do niego. Jak bowiem ustalił w swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy do uprawnień pracodawcy należy podejmowanie decyzji kadrowych, w tym proponowanie nowych warunków pracy i płacy, do zwolnienia z pracy włącznie, a także przyjmowanie określonego trybu rozwiązania stosunku pracy. Uprawnienia takie wynikają z przepisów prawa pracy, wobec czego informowanie pracownika, że może otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę z podaniem jako jego przyczyny utraty zaufania do pracownika nie może być uznane za groźbę bezprawną. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt