Testament sporządzony własnoręcznie w formie pisemnej jest ważny

16-04-2014
Kategoria: Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe przewiduje wiele form sporządzenia testamentu zaś jedną z nich jest testament własnoręczny. Zgodnie bowiem z przepisami prawa spadkowego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Niewątpliwą zaletą tej formy testamentu jest łatwość jego sporządzenia, bowiem nie jest do jego ważności potrzebna obecność świadków. Wystarczy umiejętność pisania oraz czytania. Jedynym wymogiem formalny niezbędnym do ważności testamentu jest napisanie go w całości pismem ręcznym, podpisanie i opatrzenie datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Brak wymogu obecności świadków sprawia, że spadkodawca może zachować w tajemnicy zarówno fakt sporządzenia testamentu jak i samą jego treść.

Przy sporządzaniu własnoręcznego testamentu należy w szczególności pamiętać, aby podpis spadkodawcy znajdował się pod zamieszczonym w nim rozrządzeniu. Jak bowiem słusznie w orzekł Sąd Najwyższy podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym miejscu testament jest ważny tylko wówczas, gdy związek podpisu z treścią rozporządzenia jest oczywisty. Jak bowiem w uzasadnieniu wskazał Sąd Najwyższy parametryczne określenie miejsca podpisu nie jest jednak możliwe. Zasada składania go pod pismem zawierającym rozrządzenie może w wyjątkowych wypadkach doznawać wyjątków, skoro podpis będący znakiem testatora odzwierciedla też jego indywidualność z całym jej zróżnicowaniem. Na wybór miejsca mogą też wpływać inne szczególne okoliczności. Okoliczności te rzutują na ocenę ważności testamentu. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa spadkowego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt