Zwolnienie pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej

24-09-2015
Kategoria: Prawo Pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym jest szczególnie chroniony przez prawo pracy, bowiem pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć mu umowy o pracę. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakazu tego jednak nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ochrona przedemerytalna obowiązuje wyłącznie przez okres czterech lat do osiągnięcia wieku uprawniające do nabycia emerytury, dlatego wypowiedzenie umowy po nabyciu przez pracownika prawa do emerytury jest dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi ochrony przedemerytalnej. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek zwolnić takiego pracownika, zwłaszcza, że pracownik ma prawo wyboru pomiędzy kontynuowaniem pracy a przejściem na emeryturę.

Należy w szczególności podkreślić, że ochrona przedemerytalna nie obowiązuje w sytuacji wypowiedzenia umowy przed osiągnięciem przez pracownika wieku przedemerytalnego nawet jeśli pracownik osiągną ten wiek w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Jak bowiem słusznie orzekł Sąd Najwyższy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 kp nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku "przedemerytalnego", chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że ustanowiony w tym przepisie zakaz związany został wyłącznie z pojęciem wypowiedzenia umowy o pracę, bez względu na to kiedy w wyniku tej czynności prawnej następuje rozwiązanie stosunku pracy. Jest to konstrukcja prawna zakazująca wypowiedzenia umowy o pracę w okresie trwania ochrony przedemerytalnej, która nie sprzeciwia się rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli wypowiedzenie zostało dokonane przed datą obowiązywania zakazu wypowiedzenia. Istota tego zakazu odnosi się zatem do niedopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ochronnym, co nie wyłącza możliwości jej rozwiązania w tym okresie, jeżeli w dacie wypowiedzenia pracownik nie był jeszcze objęty zakazem, o którym stanowi art. 39 kp. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt