Jakie prawa i obowiązki w małżeństwie mają mąż i żona?

17-11-2013
Kategoria: Prawo Rodzinne

Zgodnie z prawem rodzinnym mąż i żona mają równe prawa i obowiązki. Małżonkowie są w szczególności zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Prawo rodzinne odchodzi zatem od dawnego modelu rodziny w którym to mąż był głową rodziny. Prawa i obowiązki małżonków powstają z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i ustają z chwilą jego rozwiązania bez względu na to czy małżeństwo było w tym okresie nieważne czy też nie. Należy w szczególności pamiętać, że nie wykonywanie obowiązków małżeńskich przez jednego z małżonków nigdy nie uprawnia drugiego małżonka do zaniechania jego obowiązków. Może on natomiast w takiej sytuacji zwrócić się do Sądu o zobowiązanie do wykonywania obowiązku. Zatem jeśli jeden z małżonków zaniedbuje obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny drugi małżonek ma prawo zwrócić się do do Sądu, aby ten zobowiązał go do łożenia na rodzinę poprzez zapłatę określonej przez Sąd kwoty.

Jak orzekł Sąd Najwyższy zasady współżycia społecznego stawiają zachowaniu małżonków wobec siebie nawzajem i wobec rodziny drugiego małżonka większe wymagania, niż postępowaniu ludzi względem siebie obcych. Dopóki małżeństwo trwa, obowiązuje małżonków wzajemny szacunek i wzajemna pomoc. Zachowanie, które w stosunkach między obcymi ludźmi nie byłoby uznawane za naganne, może być między małżonkami uznane za szkodliwe z punktu widzenia trwałości małżeństwa. Jest to pogląd w zupełności słuszny oraz zgodny z reprezentowanym przez prawo rodzinne modelem rodziny, w której każdy z małżonków powinien wykazać ponadprzeciętna staranność w dbaniu o dobra drugiego małżonka. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt