Wynajmowane mieszkanie ma wady zagrażające zdrowiu najemcy

07-04-2014
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Wynajmując mieszkanie możemy nie dostrzec wady która podczas użytkowania zagrozi naszemu zdrowiu. Wadą taką może być na przykład pojawiająca się pleśń, czy też niesprawny piecyk gazowy. W takiej sytuacji wynajmującemu mieszkanie przysługuje szczególne uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Wypowiedzenie umowy najmu jest w takich okolicznościach możliwe bez względu na to czy negatywne skutki nastąpiły, czy też nie, wystarczy bowiem już samo istnienie zagrożenia. Nie ma również znaczenia czy wady już istniały w chwili zawarcia umowy najmu, czy może powstały później. Najemca nie ma także obowiązku wzywać najemcę do usunięcia wad, bowiem skorzystanie z uprawnienia wypowiedzenia umowy nie jest uzależnione od tego czy wady dadzą się usunąć. Należy także pamiętać, że uprawnienie do wypowiedzenia umowy z powodu wad zagrażających zdrowiu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, przez co strony nie mogą w umowie postanowić inaczej.

Wynajmujący lokal powinien przede wszystkim poinformować przyszłego najemcę o istniejących wadach zagrażających życiu, zaś brak takich informacji, może być uznany za czyn niedozwolony. Jak bowiem słusznie orzekł Sąd Najwyższy jeżeli w budynku występują usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi, to wynajmujący go ma obowiązek powiadomić o nich najemcę przy zawieraniu umowy. Zaniechanie tego obowiązku może być w konkretnych okolicznościach sprawy zakwalifikowane jako dopuszczenie się czynu niedozwolonego. Zupełnie inaczej kształtują się uprawnienia najemcy w sytuacji, gdy lokal ma wady które ograniczają przydatność lokalu do umówionego użytku. Najemca może bowiem wtedy żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Natomiast uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu przysługuje najemcy wyłącznie wtedy, gdy w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa nieruchomości uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt