Zawarcie umowy przez pełnomocnika dzałającego bez pełnomocnictwa

06-04-2014
Kategoria: Prawo Cywilne

Ważność umowy zawartej przez pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania zależy od potwierdzenia przez osobę w której imieniu umowa została zawarta. Umowa zawarta przez pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest w stanie zawieszenia do czasu jej potwierdzenia przez osobę w której imieniu została zawarta umowa. Potwierdzenie umowy może nastąpić z inicjatywy osoby w której imieniu zawarto umowę, jak również z inicjatywy drugiej strony umowy, która może wyznaczyć odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Potwierdzenie umowy może nastąpić w dowolnej formie, pisemnie, ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. Milczenie jednak nie może być uznane za potwierdzenie. Należy także pamiętać, że jeżeli umowa została zawarta w formie szczególnej potwierdzenie takiej umowy musi być również w formie szczególnej. W przypadku nie uzyskania potwierdzenia umowy, osoba która zawarła umowę bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu obowiązana jest do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wyniku wykonania umowy. Osoba ta zobowiązana jest również do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o wadliwym umocowaniu.

W przypadku śmierci osoby w której imieniu miała zostać zawarta umowa, potwierdzenie jej dokonania może być złożone przez jej spadkobierców. Jak bowiem orzekła Sąd Najwyższy uprawnienie do potwierdzenia czynności prawnej przez osobę w której imieniu dokonał jej rzekomy pełnomocnik przechodzi na spadkobierców, chyba że dotyczy czynności prawnej ściśle związanej z osobą zmarłego. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Najwyższy słusznie wskazał, iż przyjmuje się, że dziedziczeniu podlegają zasadniczo prawa podmiotowe kształtujące o charakterze majątkowym, chyba że są ściśle związane z osobą uprawnionego. Przykładowo wskazuje się na prawo pierwokupu i odkupu, które nie są zbywalne, ale dziedziczne, prawo złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby, możliwość przyjęcia oferty po śmierci oblata przez jego spadkobierców, jeżeli oferent taką możliwość wyraźnie dopuścił w ofercie, a także prawo do odwołania darowizny, jeżeli spełnione zostały przesłanki przewidziane w art. 839 § 2 kc. Nie można więc - co do zasady - wykluczyć możliwość nabycia w drodze sukcesji uniwersalnej przez spadkobierców uprawnienia, jakie przysługiwało spadkodawcy do potwierdzenia umowy zawartej przez pełnomocnika, który nie miał umocowania lub przekroczył jego zakres. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt